Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. Zalogować się do sklepu (opcjonalnie).

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE LUB WYGENERUJ OFERTĘ”.

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. Kliknąć przycisk “PODSUMOWANIE”/kliknąć przycisk “POTWIERDZAM” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.