KATEGORIE

Piknometr Model 290/IV

Piknometr Model 290/IV

Cena: 1,344.20 

Zobacz również

Piknometr ze stali nierdzewnej o objętości 50 ml z certyfikatem producenta. Urządzenie przeznaczone jest do wyznaczania gęstości farb.

Piknometry Model 290 służą do określania gęstości farb i innych produktów płynnych lub past. Gęstość (r) substancji jest ilorazem jej masy (m) i jej objętości (V). Temperatura odniesienia dla gęstości farb wynosi 20°C, o ile nie uzgodniono inaczej. Gęstość w 20°C jest oznaczona jako r20. Piknometry użyte do określenia gęstości są wypełnione badaną cieczą lub pastą. Gęstość oblicza się na podstawie różnicy masy między napełnionym i pustym piknometrem a znaną objętością napełnienia.