PŁATNOŚCI
 
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. płatności elektroniczne